O Zakladi

Naša zaklada

Osnivač Zaklade je Udruga za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke.

Zaklada je upisana u Zakladnu knjigu (Registar zaklada) 30. 03. 2017. godine.

 

Svrha zaklade je pružanje podrške razvoju filantropije, civilnoga društva i lokalne zajednice kroz davanje financijske i drugih oblika potpore organizacijama civilnoga društva i drugim akterima koji djeluju za opće dobro.

 

Zaklada će se u svom radu voditi načelima jednakosti i ravnopravnosti, odgovornosti, otvorenosti i transparentnosti te održivosti. Vrijednosti na kojima će Zaklada temeljiti svoje djelovanje su povjerenje, solidarnost, uzajamnost, sudjelovanje, suradnja i partnerstvo, uključivost i uvažavanje različitosti, samostalnost, jednostavnost te spremnost na učenje i prijenos znanja.

 

Zaklada prvenstveno djeluje na području Primorsko-goranske županije, a pojedine aktivnosti kojima se ostvaruje njezina svrha može provoditi i na području Republike Hrvatske i u inozemstvu. Sredstva Zaklade koristit će se za davanje financijske i drugih oblika potpore, te za provedbu drugih aktivnosti uključujući aktivnosti savjetovanja i izobrazbe, informiranja, promocije i zagovaranja, te povezivanje i umrežavanja.

 

Tijela Zaklade su Zakladna uprava i Upravitelj Zaklade.

Upravitelj zaklade je Igor Bajok, voditelj programa razvoja civilnoga društva u Udruzi SMART.

Članovi Zakldne uprave su:

  1. Zvijezdana Schulz Vugrin
  2. Sanja Barić
  3. Boris Golob
  4. Kristian Benić
  5. Zoran Grozdanov

Imate pitanja u svezi naše udruge ili vam je potrebna pomoć ili želite surađivati sa nama ili nešto četvrto? :)

Kontaktirajte nas